Familie-opstellingen

 

Alle mensen zijn verbonden met hun familie, gewild of ongewild. Echter, soms vinden er gebeurtenissen plaats, die grote gevolgen kunnen hebben voor het  familiesysteem door de generaties heen.  Het resultaat kan zijn dat de familieziel door deze gebeurtenis(sen) onder spanning komt te staan. Onzichtbare loyaliteiten en verstrikkingen kunnen een rol spelen die  op een onbewuste manier  ons voelen, denken en handelen beïnvloeden. Deze verstrikkingen kunnen onbegrepen klachten en ongezonde patronen veroorzaken bij één of meerdere familieleden.

Bert Hellinger heeft een methode ontwikkeld (het werken met familieopstellingen) die inzicht kan geven in de familieproblematiek, die de onzichtbare loyaliteiten en verstrikkingen zichtbaar maakt en datgene kan helen wat nodig is.

Met deze procedure wordt een diepgaand contact gelegd met het veld of met de ziel van relevante anderen, zoals onze voorouders. Het werken met deze methode kan 1 op 1 of in groepsverband.